Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 934

Petak, 23 Siječanj 2015 12:49

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima

Na temelju članka 93. i 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne Novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13), a sve u svezi s člankom 188. Zakona o prostornom planiranju (N.N., br. 153/13), Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 02/10 i 03/12), i Zaključka Gradonačelnice Grada Vodica od 19. siječnja 2015.g., KLASA: 350-02/09-01/30, URBROJ: 2182/04-04/01-15-23, Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica, dana 29. siječnja 2015. objavljuje ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima

1. (Izmijenjeni) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima stavlja se na Ponovnu javnu raspravu, javni uvid, u trajanju od 9 dana i to u periodu od 9. do 17. veljače 2015. godine.

2. Tijekom Ponovne javne rasprave, grafički te tekstualni dio s obveznim prilozima Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima bit će izložen u sali za sastanke Grada Vodica, u Ul. Ive Čače 8, u Vodicama, svakog radnog dana (uključivo sa neradnom subotom 14.02.2015.g.) od 08:00 - 13:00 sati.

3. Ponovna javna rasprava objavit će se na oglasnoj ploči Grada Vodica, u „Šibenskom listu", na službenoj Internet stranici Grada Vodica www.grad-vodice.hr, na službenoj Internet stranici Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr, na službenoj Internet stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureĎenja www.mgipu.hr i u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

4. U vrijeme trajanja Ponovne javne rasprave o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima, grafički i tekstualni dio bit će objavljen na web.
stranici Grada Vodica: www.grad-vodice.hr.

5. Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima održat će se dana 17. veljače 2015. godine u 11,00 sati u Sali za sastanke Grada
Vodica, Ive Čače 8..

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima mogu se dati na mjestu Ponovne javne rasprave ili se mogu
dostaviti putem pošte, Upravnom odjelu za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica, Ive Čače 8, 22211 Vodice, do zaključno 17. veljače 2015. godine ( utorak).

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se
uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročitano 2848 puta

Impresum


INFOVODICE
Informativno-oglasni portal grada Vodica
www.infovodice.com
[email protected]

Izdavač:
Obrt HORSE
vlasnik Petar Grgurev
Obala Vladimira Nazora 16
22211 Vodice
mob: 098 525 480
e-mail: [email protected]
OIB: 74544876796

Glavni urednik:
Petar Grgurev
Obala Vladimira Nazora 16
22211 Vodice
mob: 098 525 480
e-mail: [email protected]

Novinari:
Petar Grgurev - petar.grgurev(at)si.t-com.hr
Pavica Grgurev – videohorse(at)gmail.com

Povremeni vanjski suradnici:
Patrik Patafta - Sport
Paško Rokić - Moje misto

Kolumnisti:
Jasminka Fisher Gavranović
Stipe Šprljan

Uvjeti korištenja

 

Please publish modules in offcanvas position.