Prikazujem sadržaj po oznakama: LAG More 249

U okviru provedbe projekta ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama, UP.04.2.1.11.0411 održana su četiri dvodnevna bloka Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanja kapaciteta OCD-a, a u suradnji s Udrugom ODRAZ, jednom od vodećih udruga na području održivog razvoja u Republici Hrvatskoj. Edukacije su obuhvaćale sljedeće teme:

  1. blok: Društvo - okvir u kojem živimo
  2. blok: Održivi razvoj te promidžba i vidljivost udruga
  3. blok: Društveno odgovorno ponašanje te uvod u pisanje projekata
  4. blok: Od ideje do projekta.

Cilj edukacija bio je upoznati sudionike s osnovnim znanjima za aktivno i učinkovito djelovanje organizacija civilnoga društva u lokalnim zajednicama te ojačati njihove kapacitete – kako uključiti građane u sustave donošenja odluka, kako surađivati i ostvariti partnerstvo te što podrazumijeva društveno odgovorno ponašanje u kontekstu razvoja lokalne zajednice. Naglasak je bio na razumijevanju socijalnog kapitala i važnosti njegove izgradnje za pokretanjem promjena i ostvarivanjem napretka u zajednici, a vodeći računa i o kriznim situacijama.

Kroz drugi blok edukacije naglasak je bio na razumijevanju pojmova održivost i održivi razvoj kao skupu smjernica za uspostavljanje ravnoteže između dugoročnog gospodarskog blagostanja, socijalne jednakosti i skrbi za okoliš. Kroz Program održivog razvoj do 2023. godine upoznali smo se s globalnim ciljevima održivog razvoja i načinima na koje se isti mogu ostvariti, polazeći od pojedinca te odgovarajući na pitanje Što ja mogu učiniti? Nadalje, upoznali smo se s društveno korisnim učenjem kao modelom učenja zalaganjem u zajednici, ali i razlikom od volontiranja i stručne prakse te s klimatskim promjenama (prilagodbama vs. ublažavanjem). Velika pozornost pridana je kružnoj ekonomiji kao modelu proizvodnje i potrošnje kojim se produljuje životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada. Drugi dio bloka obuhvatio je društvene mreže te promidžbu kao izvoru društvenog kapitala - kako komunicirati s javnošću, a vodeći računa o korisniku / potrošaču te prisutnosti na internetu. Koje kategorije treba sadržavati web stranica, kako napisati vijest, ali i razlikovati web stranicu od društvenih mreža.

Kroz dva bloka radionica, a na temu ˝Od ideje do projekta: upravljanje projektnim ciklusom” kroz teorijski i praktični rad sudionici su se upoznali sa svim fazama upravljanja projektnim ciklusom te su stekli znanja i vještine za pisanje projektnog prijedloga, a rezultat čega su dva projektna prijedloga: jedan koji se bavi unaprjeđenjem kapaciteta udruga kroz promociju zdravog načina života među djecom i mladima, dok je drugi projektni prijedlog usmjeren na jačanje kapaciteta prijavitelja i partnera, a kroz razvoj novih turističkih proizvoda; postavljanje signalizacije te infrastrukturu za geocaching i poticanje inovativnosti turističke ponude (JLS-ovi kao središta održivog i aktivnog turizma).

Radionice su bile vrlo interaktivne i podrazumijevale su rad u grupama, razmjenu ideja i znanja. Zaključak svih radionica je da je naša zajednica - naša odgovornost, da je potrebno usmjeriti se na detektiranje (zajedničkih) problema i na osnaživanje za stvaranje promjena, kako u području kriznih situacija, tako i u svim ostalim sferama, a vodeći računa o načinu razmišljanja i djelovanjima!

 Korisnik projekta je Lokalna akcijska grupa “More 249“, dok su partneri na projektu Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice te Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Ukupna vrijednost projekta je 51.610,81 €, odnosno 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.

Za više informacija o projektu, pogledajte web stranicu projekta: https://zaklon.org/ te Facebook stranicu nositelja projekta: https://www.facebook.com/lagmore249

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj Objave isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe "More 249". Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Lokalne akcijske grupe "More 249" i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Objavljeno u Vijesti
Označeno u

Danas, na Dan planeta Zemlje, LAG "More 249" je organizirao akciju čišćenja obalnog područja Srime iza hotela Duje, gdje se nalazila veća količina raznolikog otpada koji narušava prirodnu ravnotežu. Akciji su se pridružili i članovi udruge Mladi Srime i Katolički skauti župe Vodice. Sudjelovalo je otprilike 20 odraslih i 10 djece.

Objavljeno u Vijesti

U organizaciji udruge Lokalne akcijske grupe “More 249“ kao nositelja projekta “ZaVRTimo krug promjena II“ te udruge “Argonauta“ i drugih partnera na projektu, održane su tri Radionice recikliranja - 3R u Osnovnoj školi Brodarica, a u okviru seta edukativnih radionica “Biljni svijet i održivi razvoj“ .

Objavljeno u Vijesti
Označeno u

 

Tijekom studenog i prosinca 2022. održan je set od četiri edukacije o postupanju u kriznim situacijama:

  1. Edukacija opći dio - krizne situacije, moguće katastrofe i postupanje u krizni situacijama - 9. studenog 2022.
  2. Edukacija o sprječavanju požara - 26. studenog 2022.
  3. Edukacija o potresima - 8. prosinca 2022.
  4. Edukacija o izvlačenju iz ruševina - 9. prosinca 2022.

Edukacije su provedene u suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih DEFENSOR iz Varaždina, a u okviru provedbe projekta “ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama“, UP.04.2.1.11.0411. Projekt za cilj ima ojačati kapacitet udruga na području lokalnog održivog razvoja i dobrog upravljanja s naglaskom na krizne situacije te su ciljna skupina upravo korisnik te partneri na projektu.

Korisnik projekta je Lokalna akcijska grupa “More 249“, dok su partneri na projektu Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice te Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Ukupna vrijednost projekta je 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.

Predavač prve radionice , Edukacija opći dio - krizne situacije, moguće katastrofe i postupanje u krizni situacijama, koja se odnosila na opći dio postupanja u kriznim situacijama bio je dr. sc. Robert Mikac koji je prenio svoje znanje i praktično iskustvo rada tijekom kriznih situacija sudionicama edukacije. Naglasak je bio na fazama upravljanja (u) krizama - prevenciji, pripravnosti i reakciji, ali i fazi oporavka. Osim toga, velika pozornost pridala se sustavu upravljanja (u) krizama, a na temelju dosadašnji kriznih situacija na području Republike Hrvatske (studije slučaja koje su se odnosile na poplave, migrantsku krizu, potrese te COVID-19) sudionici su iz prve ruke mogli doživjeti djelovanje sustava u pojedinoj kriznoj situaciji, ulogama kriznih menadžera, sustavu civilne zaštite, zakonskim okvirima, sposobnosti i volji pojedinaca da djeluju, odnosno ključnim akterima upravljanja u krizama. Kroz pitanja za raspravu i dijeljenje iskustava sudionika mogli smo čuti o kriznim situacijama na području Grada Vodica i Šibensko-kninske županije te potrebi edukacija od najranije dobi.

Fotografije s prve radionice dostupne su OVDJE.

Predavač druge radionice, Edukacija o sprječavanju požara, bio je g. Krunoslav Guštek koji je sudionicima prenio teorijsko znanje o osnovnim pojmovima o gorenju i gašenju, sredstvima za gašenje prema klasi požara (voda, pjena, prah, ugljični dioksid), požarnim opasnostima i mjerama zaštite od požara (evakuacijama, preventivnim mjerama zaštite od požara) te opremom i spravama za gašenje požara. U DVD-u “Vodice” sudionici su imali priliku naučeno primijeniti u praksi, odnosno gasiti kontrolirani požar ručnim aparatima za gašenje požara te vodom iz hidrantske mreže. Tijekom diskusija sudionici su istaknuli važnost brige za održavanjem protupožarnih puteva, osobito u odnosu na poljoprivredna zemljišta te obradu istih čime se sprječava mogućnost požara.

Fotografije s druge radionice dostupne su OVDJE.

Predavač Edukacije o potresima i Edukacije o izvlačenju iz ruševina bio je g. Marko Rakovac, pripadnik HGSS-a. Tijekom prvog dana sudionicima je predstavljen rad HGSS-a te iskustva i načini na koje se volonteri mogu uključiti u humanitarni rad potresom pogođenim područjima. Razgovaralo se o zakonskim okvirima te dobrim primjerima prakse. Pogledani su filmovi o djelovanju volontera u potresu na području Banovine te rad na terenu (područje Banovine, Zagreba, Karlovca). Kroz primjer rada između Hrvatske i Norveške, odnosno bilateralnu suradnju o traganju i spašavanju u katastrofama, prikazan je još jedan primjer dobre prakse te dana motivacija za formiranjem novih modela na našim područjima. Sljedećeg dana, 9. prosinca 2022. godine cilj je bio saznati što znači organizirati tim za spašavanje iz ruševina, odnosno kako u praksi izgleda spašavanje te koje segmente ono podrazumijeva: vježbale su se tehnike samospašavanja osobe koja se unesrećila na užetu: tehnika stopdescender – pristup odozdo; tehnika stopdescender – pristup odozgo; croll to croll tehnika. Dio sudionika je uvježbavao penjanje i spuštanje s užetom s obzirom na to da su se prvi put susreli sa SRT (single rope technique) tehnikama. Prikazana su nosila i druga zajednička oprema koju koristi DVD “Vodice“ za spašavanje iz ruševina.

Fotografije s treće i četvrte radionice dostupne su OVDJE.

Video uradak u okviru četvrte radionice dostupan je OVDJE.

Edukativne radionice bile su sveobuhvatne, konstruktivne i potaknule su na razmišljanje o strukturama upravljanja te djelovanjima na svima razinama, ali i onome što kao pojedinci te dio sustava civilne zaštite možemo napraviti na lokalnoj razini - učiti iz iskustva i shvaćati potrebe te zapažati, prepoznati lekcije i stvarati naučene lekcije (proces), a s ciljem osiguravanja trajnog unaprjeđenja sposobnosti i to na temelju analize iskustva jer kriza je/bi trebala biti prilika za donošenje reformi i stjecanje kompetencija kroz organizacijske strukture.

Za više informacija o projektu, pogledajte web stranicu projekta: https://zaklon.org/ te Facebook stranicu nositelja projekta: https://www.facebook.com/lagmore249

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj Objave isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe "More 249". Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Lokalne akcijske grupe "More 249" i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Objavljeno u Vijesti
Označeno u

U Zagrebu je 27. srpnja održana svečana dodjela ugovora za provedbu 27 projekta ukupne vrijednosti 11.478.878,18 kuna odobrenih za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda. Projekti su ugovoreni temeljem 17., 18. i 19. Odluke o financiranju na Pozivu “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”.

Objavljeno u Vijesti
Označeno u

Dana 12. i 13. svibnja 2022. godine u okviru provedbe projekta “ZaVRTimo krug promjena“ održana je volonterska akcija uređenja školskog eko senzomotoričkog vrta.

Objavljeno u Promo
Označeno u

Dana 28. travnja 2022. LAG “More 249“ uz podršku BBK Orlov krug obilježio je Dan planeta Zemlje.

Objavljeno u Vijesti

Dan planeta Zemlje prvi je put obilježen 1970. g. u SAD-u s ciljem buđenja svijesti o očuvanju okoliša i utjecaju čovjeka na prirodu. Sve učestalijim ekološkim krizama, a jačanjem svijesti pojedinaca i organizacija civilnog sektora u zemljama diljem svijeta, Ujedinjeni narodi 2009. g. proglasili su 22. travnja Međunarodnim danom majke Zemlje. 

Objavljeno u Vijesti
Označeno u

Nastavno na obavijest o pokretanju humanitarne akcije prikupljanja plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma, ovim putem Vas obavještavamo kako su postavljene dvije kante u Vodicama: na pijaci i u parku.

Objavljeno u Obavijesti
Označeno u

LAG “More 249“ pridružuje se humanitarnoj akciji Udruge oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL) iz Čakovca kojom se prikupljaju plastični čepovi od kartonske i plastične ambalaže. Prikupljeni čepovi idu u reciklažu, a dobiveni novac služi za kupnju lijekova, terapije i medicinske opreme za oboljele. Akcija ima za cilj pomoći oboljelima, ali i ukazati na važnost pravilnog zbrinjavanja plastičnih čepova čime se doprinosi zaštiti okoliša.

Objavljeno u Obavijesti
Označeno u
Stranica 1 od 11

Impresum


INFOVODICE
Informativno-oglasni portal grada Vodica
www.infovodice.com
[email protected]

Izdavač:
Obrt HORSE
vlasnik Petar Grgurev
Obala Vladimira Nazora 16
22211 Vodice
mob: 098 525 480
e-mail: [email protected]
OIB: 74544876796

Glavni urednik:
Petar Grgurev
Obala Vladimira Nazora 16
22211 Vodice
mob: 098 525 480
e-mail: [email protected]

Novinari:
Petar Grgurev - petar.grgurev(at)si.t-com.hr
Pavica Grgurev – videohorse(at)gmail.com

Povremeni vanjski suradnici:
Patrik Patafta - Sport
Paško Rokić - Moje misto

Kolumnisti:
Jasminka Fisher Gavranović
Stipe Šprljan

Uvjeti korištenja

 

Please publish modules in offcanvas position.